Behandeling astma

Behandeling astma


Een gezonde levenswijze kan helpen de klachten te beperken. Een goede fysieke conditie onderhouden, prikkels vermijden, voldoende slapen, bewegen en spanningen en emoties positief aanwenden, dragen hiertoe bij.

Daarnaast is medicatie op een correcte wijze nemen en de therapie trouw volgen, ook op de momenten dat het goed gaat, een belangrijke hoeksteen van de astmabehandeling.

Naast tabletten en siropen bestaan er inhalatieapparaten, verstuivers met voorzetkamers, vernevelaars en droge poederinhalatoren. Deze brengen de medicijnen rechtstreeks in de luchtwegen. Ze hebben het voordeel dat de toegediende medicatie rechtstreeks in de luchtwegen terecht komt, de dosis kleiner is en de bijwerkingen beperkt zijn. 

Op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk, kunnen er zich echter situaties voordoen waarbij kennis van astmamedicatie noodzakelijk is. Voor kinderen is het belangrijk dat leerkrachten, opvoeders of jeugdleiders weten welke medicatie de kinderen nemen. Alle verpakkingen van medicijnen hebben een bijvoegsel of bijsluiter waarin het juiste gebruik en de bijwerkingen worden uitgelegd. Vraag de ouders, familieleden of de persoon zelf om deze bijsluiter eens te mogen inkijken en vraag hen het gebruik van het apparaat eens te tonen. 

Om de klachten te verhelpen zijn er 2 groepen medicijnen, nl. de bronchusverwijders en de ontstekingsremmers. Dit is preventief gerichte medicatie en wordt gebruikt om astma-aanvallen te voorkomen en klachten te verminderen.

De voornaamste groep zijn de inhalatiecorticoïden die de luchtwegen minder prikkelgevoelig maken en normaliseren. Inhalatiecorticoïden zijn ontstekingsremmers die je moet inademen. Bij dagelijks gebruik verminderen ze de zwelling van de slijmvliezen en zorgen ze ervoor dat de spiertjes rond de luchtwegen minder samentrekken en de luchtwegen open blijven waardoor je minder benauwd bent. Omdat de ontsteking wordt tegengegaan zorgen ze ervoor dat er op lange termijn minder longbeschadiging optreed. Het effect zal pas na enkele dagen merkbaar zijn. Het maximale succes wordt pas bereikt na enkele weken. Overleg na enkele maanden trouw gebruik van de medicatie het succes van de behandeling.

Snelle bronchusverwijdende medicatie wordt gebruikt tijdens een aanval. Ze behandelen hoest, piepen en ademnood. Ze werken snel in op de bronchiale spier, ontspannen ze en openen zo terug de luchtwegen. Deze medicatie verhindert inspanningsastma als ze vóór de inspanning wordt genomen. Ze kan de evolutie van een crisis en de ziekte niet tegenhouden!

Kinderen en volwassenen met een ernstige aandoening nemen dagelijks één of meerdere medicijnen, op regelmatige tijdstippen, op doktersadvies.  Bepaalde medicatie is een combinatie van een langwerkende luchtwegverwijder samen met een ontstekingsremmer. Kortwerkende luchtwegverwijders worden meestal alleen als noodmedicatie gebruikt. Ze werken snel maar verminderen de ontsteking in de luchtwegen niet. Daarvoor dienen dagelijks ontstekingsremmers te worden genomen. 

Een dagelijkse onderhoudsdosis kan veel klachten en/of zwaardere medicatie voorkomen.

Medicijnen hebben bijverschijnselen die van belang kunnen zijn:

  • schimmelinfectie in mond en/keel
  • heesheid
  • slaperigheid en sufheid
  • gebrek aan concentratie
  • het bordschrift niet kunnen lezen
  • beperkt hoorvermogen
  • soms trillende handen
  • opgejaagd zijn, dit kan ook door de kortademigheid veroorzaakt worden

Een aantal bijwerkingen kunnen voorkomen worden door na elke inname van medicatie de tanden te poetsen en de mond en keel te spoelen en dit uit te spuwen.

BELANGRIJK OM WETEN: Veel pijnstillers hebben voor astmapatiënten ongewenste bijwerkingen. Raadpleeg steeds eerst uw behandelende arts voor u nieuwe medicatie inneemt. Indien u iets toedient aan kinderen raadpleeg je best even hun ouders.

Vragen over uw behandeling bespreek je met uw behandelende arts.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x